T-6000 CX Carbon Tubular INFO ...

 

Pair

16|21 Spokes   White/Black

£1235.00

Front

16 Spokes   White/Black

£540.00

Rear

21 Spokes   White/Black

£730.00